วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
1. ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. แก้โจทย์ปัญหาของพีทาโกรัสจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ผลการปฏิบัติงาน
ผู้เรียนยังสับสนในการแก้โจทย์ปัยหา ไม่สามารถตีความจากโจทย์ได้

ปัญหาและการแก้ไข

ทบทวนในคาบถัดไปพร้อมเฉลยไปพร้อมกับผู้เรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น