วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การบันทึกการปฏิบัติงาน เทอมที่ 2 ระดับชั้น ม. 2

วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เวลา
08:20 -0910
09:10 -10:00
10:00 -10:50
10:50 – 11:40
11:40 -12:30
12:30 -13:20
13:20 – 14:10
14:10 – 15:00
15:00 – 15:50
จันทร์
22102
2/6
515
22102
2/2
517


พักกลางวัน
อังคาร


22102
2/4
515
22102
2/6
515
พักกลางวัน
พุธ
22102
2/4
515
22102
2/2
517


พักกลางวัน
พฤหัสบดี


22102
2/6
515

พักกลางวัน
ศุกร์


22102
2/2
517

พักกลางวัน

22102
2/4
515


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น