วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติการประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ห้อง ม. 2/2 และ 2/4
1. ยกตัวอย่างหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนยังหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ได้

ปัญหาและการแก้ไข
ทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัสจากความสัมพันธ์ของรุปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น